Kontakt

Beta ulaganja d.o.o.

Ulica grada Vukovara 23
10 000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 555 04 60
Fax: +385 1 555 04 51

E-mail: info@betaulaganja.hr

Uprava: Krešimir Čemerika, direktor

OIB: 00713870499

*
*
*